2
fotot
(PantherMedia / Scanpix)
Jaga:     
Toimetuse Elamus

Mis võib juhtuda, kui 58-aastane mees kolib kokku üle poole noorema naisega? (6)

Kui mängus on suur kirg ja armastuski, võib selline paar esimesed aastat-paar elada vägagi õnnelikult – mees saab hoida ja naine tunneb end hoitumana kui eales varem. Ent millalgi hakkavad endast märku andma põlvkondlikud erinevused ja vanema poole tervisemured…

Mart Kadastik, kirjanik ja Eesti Naise kolumnist, on sel teemal kirjutanud mahuka ja sisuka suheteromaani. Tegelikult on raamatu teemadering mõistagi laiem, puudutades ka armastajate varasemat elu ja lähiringi ning nendega kaude seotud isikuid. Kõigi kümne peategelase taust - nende teekond stseenini, millega teos algab (sugulased sõidavad Lõuna-Eestisse ootamatult surnud mehe tuhka järve heitma) on veenvalt lahti kirjutatud. Otsekui möödaminnes avanevad lugeja ees erinevad karakterid, erinevate ametitega (arst, advokaat, ajakirjanik, vabakutseline jmt) kaasnevad probleemid ja peaasi – erinevate inimeste erinev arusaam abi- ja kooselust ning truuduse mõistest. Sellest, kui hästi tajub Kadastik naiselikku ja mehelikku mõtlemist, annab eriti hea ettekujutuse veenev puänt päris romaani lõpus. Teos on sisutihe ja haarav, dialoogid isikupärased ning kord alustanult on teost raske käest panna – soovitan!

Uuri lisaks: Mart Kadastik, "Luikede järv", 2017, kirjastus Hea Lugu

("Luikede järv")

3 kommentaari

E
enamasti juhtub see  /   09:04, 20. sept 2017
et lapsed eelmisest abielust jäävad kõigest ilma, sest noorele prouale on tähtis,tema nimele tehtud testament.
N
noorem proua  /   09:23, 20. sept 2017
on ka inimene ega pea puu alla kolima, ka tema on oma elust tüki teisele andnud, mis on rohkem väärt.
V
vana mees on rääkinud  /   23:34, 20. sept 2017
Õige oleks kõiki võrdsustada ja testamendis ära näidata kõigi panus. Üht teisele eelistada ei tohi, kuigi lapsed, olgu esimesest või viimasest abielust, on kõige tähtsamad. Laste nimel ju toimubki ühtimine kui pere loomine. Kõik muu on teise järguline.
K
Kõigest ei tohiks ilma jääda -   /   16:29, 20. sept 2017
kas pole nii, et lesele on tagatud 1/4 pärandist, ülejäänule võivad lapsed kandideerida.
Võimalik, et see kehtib juhul, kui pole testamenti. Aga lapsed päris tühjade kätega ei peaks jääma.
K
ka  /   21:10, 20. sept 2017
Pärandita jääb lesele pool varast, kinnisvarast, juhul kui see on esimese abielu järgselt juba korra jagatud. Ülejäänu poole saavad lapsed võrdsetes osades. Samas olen kuulnud, on`s see nyt tõsi, kuid 1/2 on niigi naise oma, teist poolt ehk mehe osa hakkavad kõik koos võrdsetes osades jagama, ka hetke abikaasa.
I
inimkonnale  /   20:52, 20. sept 2017
Pauluse kiri roomlastele 5:Kristus on meid lepitanud Jumalaga
1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu
Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele
armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest
Jumalalt saadavale kirkusele.
3 Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest,
teades, et viletsus toob kannatlikkuse,
4 kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.
5 Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.
6 Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus
surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.
7 Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest
mõni ehk julgeks surra.
8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
9 Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd,
kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks.
10 Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga
tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu
läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud.
11 Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie
Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd
saanud lepituse.
Surm tuli Aadama, elu tuleb Kristuse läbi
12 Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud
maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse
inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.
13 Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei
arvestata, kui seadust ei ole.
14 Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei
olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli
eeltähenduseks temast, kes pidi tulema.
15 Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest
kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda
kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and
ühe inimese - Jeesuse Kristuse - armu kaudu.
16 Ja anniga ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla,
sest üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine
surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel
õigeksmõistmiseks.
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud
kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad
armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema
kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.
18 Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli
kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo
läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.
19 Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on
paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi
paljud õigeks.
20 Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine
suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud
ülirohkeks,
21 et otsekui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda
valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Loe ka neid lugusid