2
fotot
(Tulbipalavik)
Jaga:     
Toimetuse Elamus

Rohkem palavikku kui tulpe (1)

Hetkel kinodes linastuv „Tulbipalavik“ balansseerib igihalja keelatud armastuse keerdkäikudes. 17.sajandi Hollandi tulbisibulaturile sekundeerivad pimedad kanaliäärsed ja meeleheitlikud lootused.

Igavlevast abielunaisest – kas saab olla veel äraleierdatumat inimtüüpi? – kes seni oma „abielukohustust“ vaevu taluda suudab, saab Selle Õigega kohtudes nurruv tiiger. See ettevaatamatu klišee toidab taas kord naiivikute ja noorte tüdrukute pettekujutelma, et pruugib vaid Tõeline Mees leida, ja kõik muu laabub otsekui nõiaväel. Aga oh häda, ei laabugi – vaevu alanud kirelõõm hajub esimeste raskuste tekkides, ja nõnda tärkavad ka Sophias süümepiinade alged (viimaks ometi, olles pannud filmivaataja seni kukalt kratsima, kuidas seni nii jumalakartlik naine oma usu, issanda ja võltsvagaduse nii kergesti üle parda heidab, kui majja ilmub ulja silmavaate ja laubale langega juuksetukaga kunstnikuhakatis, "Titanicu" noore Leonardo di Caprio täpne kloon?!), nähes abikaasa lohutut leina, pärast seda kui armastajatel ja nende käsilastel on õnnestunud edukalt lõpule viia näitemäng üheksa kuud kestnud rasedusest ja naise õnnetust surmast sünnitusel. Kelle pettus on õigustatud? Kas omal ajal kloostrist võtnud (loe: ostnud) naise kodustanud rikas kaupmees on oma naise üleaisalöömises ise süüdi? Segane lugu, ja ümberringi möllav tulbikaubitsemishüsteeria asja just lihtsamaks ei tee. Olgugi, et film põhineb Deborah Moggach'i menukal romaani, pole omaaegse mõjuka ja tänini puudutava „Armunud Shakespeare“'i produtsent Tom Stoppard siin paraku enam parimas vormis.

(Tulbipalavik)

1 kommentaar

I
inimkonnale  /   21:19, 20. sept 2017
Pauluse kiri koloslastele 1:Tervitus
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, ja vend
Timoteos - pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt [ja meie Issandalt
Jeesuselt Kristuselt]!
Tänu ja palve koguduse eest
3 Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati,
kui me teie eest palvetame,
4 sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja
armastusest kõigi pühade vastu
5 lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest
lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas,
6 mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja
kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale,
mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu;
7 nõnda nagu te olete õppinud Epafrase, meie armsa kaassulase
käest, kes on ustav Kristuse teener teie heaks.
8 See ongi tema, kes meile on teatanud teie armastusest Vaimus.
9 Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda
kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid
täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises,
10 et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida
püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises
11 ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda
kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga
12 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade
pärandist valguse riigis,
13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud
oma armsa Poja kuningriiki,
14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine. Hümn Kristusele
15 Tema on nähtamatu Jumala kuju,
kogu loodu esmasündinu,
16 sest tema läbi on loodud kõik,
mis on taevais ja maa peal,
mis on nähtav ja nähtamatu,
olgu troonid või ülemused,
olgu valitsused või meelevallad -
kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
17 Tema ise on enne kõike
ja kõik püsib koos temas
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea.
Tema on algus, esmasündinu surnuist,
et ta kõiges saaks esimeseks.
19 Sest Jumalal on olnud hea meel
lasta kogu täiusel temas elada
20 ja lepitada tema läbi enesega kõik,
niihästi maapealsed kui taevalised,
tehes rahu tema ristivere läbi.
Õhutus jääda kindlaks
21 Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise
poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,
22 on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi,
et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette,
23 kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega
lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te
olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja
mille teenriks olen saanud mina, Paulus.
Pauluse osa Kristuse töös
24 Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast, ja oma ihus
ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab
koguduse heaks,
25 kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu
kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna,
26 seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede
eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele,
27 kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse
rikkus kõigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kirkuse
lootus.
28 Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga
inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna
Kristuses.
29 Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus
on tegev väega.

Loe ka neid lugusid